Jaka powinna być odległość komina od elementów łatwopalnych?

W tych miejscach, gdzie kominy sąsiadują z dużymi powierzchniami elementów łatwopalnych i niekonstrukcyjnych, należy zapewnić odstęp zgodny z obowiązującymi przepisami oraz z klasyfikacją ogniową danego komina na podstawie obowiązujących norm.

Jaka powinna być odległość komina od elementów łatwopalnych?

Komin a elementy łatwopalne 

Zaleca się pozostawienie wolnej przestrzeni gwarantującej cyrkulację powietrza (otwory wlotowe przy podłodze i wylotowe pod sufitem). Ilustracje poniżej.

Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku o co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 0,3 m.

Drewniane belki stropowe lub konstrukcji dachowej, które sąsiadują z kominem, muszą być oddalone o odległość x, zgodną z przepisami oraz z klasyfikacją komina (jak to ma wyglądać - zob. niżej).

Kształtki termoizolacyjne IGNIS PROTECT są przeznaczone do izolowania przejść rur spalinowych i dymowych przez ściany wykonane z palnych materiałów budowlanych lub elementów składających się z palnych części (np. drewnianej ramy).

Celem izolowania przewodów kształtkami jest uniknięcie krytycznego nagrzewania przegrody. Umożliwiają one uzyskanie temperatury nie wyższej niż 85°C w normalnych warunkach eksploatacyjnych na styku powierzchni ściany z kształtką termoizolacyjną i nie wyższej niż 100°C podczas pożaru sadzy.

Kształtka służy do izolowania jednościennych i dwuściennych izolowanych przewodów podłączeniowych, odprowadzających spaliny o temperaturze nie wyższej niż 600°C (T600). Maksymalna średnica wewnętrzna przewodów jednościennych i dwuściennych wynosi 180 mm.

oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst, zdjęcie i rysunki: Schiedel

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE