Jakie wymagania powinna spełniać kotłownia?

Podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych. Jeżeli tak nie jest, należałoby pokryć ją blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 50 cm od krawędzi kotła.

Jakie wymagania powinna spełniać kotłownia?

Kotłownia w domu - bezpiecznie i funkcjonalnie

Kocioł musi być tak ustawiony, aby był do niego swobodny dostęp w czasie czyszczenia i konserwacji. Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m, jeżeli zapewniona jest poprawna wentylacja nawiewno-wywiewna.

Wentylacja nawiewna powinna się odbywać przez niezamykany otwór o przekroju minimum 200 cm2 umieszczony maksymalnie 1 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna się odbywać za pomocą kanału wywiewnego z materiału niepalnego o przekroju minimum 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem kotłowni. Kanał wywiewny musi być wyprowadzony ponad dach i znajdować się w pobliżu komina.

Mały kocioł, o mocy do 25 kW, powinien znajdować się w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń.

Gdy kocioł ma większą moc, kotłownia musi spełniać dodatkowe wymagania. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być wykonane z niepalnego materiału (klasy 0,5 odporności ogniowej), otwierane na zewnątrz, a ich szerokość powinna wynosić minimum 80 cm. Powierzchnia okien nie może być mniejsza niż 1/15 powierzchni podłogi kotłowni, połowa okien powinna być otwierana.

 

źródło i zdjęcie: METAL-FACH Technika Grzewcza

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT