4 tys. dopłat NFOŚiGW na montaż kolektorów słonecznych

Do kwietnia br. NFOŚiGW dofinansował 4 tys. zainstalowanych zestawów kolektorów słonecznych, których łączna powierzchnia to blisko 19 tys. m2. Zdaniem NFOŚiGW program 45 proc. dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych przerósł oczekiwania.

4 tys. dopłat NFOŚiGW na montaż kolektorów słonecznych

"Program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne został uruchomiony przez NFOŚiGW jako program wieloletni, co daje gwarancję stałego wsparcia inwestycji w OZE w najbliższych latach. Dotychczasowe efekty, blisko 4 tysiące wykonanych zestawów oraz zainstalowanych 20 tysięcy metrów kwadratowych kolektorów na budynkach indywidualnych i wielorodzinnych przerosły nasze oczekiwania" mówił Jan Rączka, prezes NFOŚiGW podczas konferencji zorganizowanej w celu podsumowania 45 proc. dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Koszt jednostkowy dofinansowania 1 m2 kolektorów wyniósł 2,29 tys. zł, czyli nieco poniżej zaplanowanego limitu dofinansowania wynoszącego 2,5 tys. zł.

Dotychczasowe 4 tys. dopłat NFOŚiGW na montaż kolektorów słonecznych pozwoliło zebrać następujące dane:

  • Polacy korzystający z programu dopłat najczęściej kupują po trzy kolektory na budynek
  • średnia zamawiana powierzchnia kolektorów to ok. 6 m2
  • przeciętna dotacja na zakup i montaż zestawu solarnego wynosi ponad 6 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych to 31,6 tys. zł)
  • średni koszt inwestycji 13,5 tys. zł (70,2 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych).

"Według najświeższych badań statystycznych sprzedaży instalacji słonecznych w Polsce przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że w ubiegłym roku sprzedano i zainstalowana na terenie Polski łącznie około 146 tysięcy m2 kolektorów słonecznych. W dalszym ciągu najbardziej popularne są kolektory płaskie stanowiące 75 proc. ogółu sprzedaży w Polsce, szczególnie wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej" tłumaczył Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Na wypłaty dotacji do umów kredytowych zawieranych w latach 2010-2014 zarezerwowano łącznie 300 mln zł. W ramach pierwszego naboru, ogłoszonego w ubiegłym roku, NFOŚiGW podpisał umowy z 6 bankami i ich stowarzyszeniami rozdysponowując 138,1 mln zł. Teraz NFOŚiGW zaprasza kolejne banki do nawiązania współpracy.

"Ogłaszamy drugi nabór wniosków o zawarcie umowy o współpracy u przyznanie limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na lata 2011-2012. Do wykorzystania jest kwota blisko 62 mln zł. Maksymalna kwota dotacji, jaką uzyska każdy z banków w ramach przyznanego mu limitu wynosi 30 mln zł" informuje prezes NFOŚiGW.

Następny nabór przewidywany jest w 2013 roku i będzie premiował banki, które w największym procencie wykorzystały limit na lata 2010-2012.

źródło: wnp.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT