Porozumienie w sprawie "Nowych technologii proekologicznych dla gospodarki"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 września 2011 r. podpiszą porozumienie ws. uruchomienia nowego programu skierowanego do zespołów i ośrodków badawczych.

Porozumienie w sprawie "Nowych technologii proekologicznych dla gospodarki"

Ośrodki skupiające w swoim gronie młodych, utalentowanych naukowców, prowadzących badania naukowe, będą miały szanse na prace rozwojowe w kluczowych obszarach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

28 września br. w Warszawie odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego trakcie zostanie podpisane porozumienie w sprawie uruchomienia programu skierowanego do ośrodków badawczych.

Jednym z celów uruchamianego programu w trakcie spotkania "Nowe technologie proekologiczne dla gospodarki" jest opracowanie oryginalnych technologii proekologicznych, gotowych do bezpośredniego zastosowania w gospodarce, w następujących obszarach:

  • pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
  • technologii ukierunkowanych na rozwiązania energooszczędne lub efektywne energetycznie,
  • gospodarki odpadami,
  • gospodarki wodnej.

Po spotkaniu pn. "Nowe technologie proekologiczne dla gospodarki" odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Stanisława Gawłowskiego, prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dr Jana Rączki, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT