Działania proekologiczne firmy Bosch nagrodzone

Nagroda "Greentech Manager roku 2011" przyznawana przez niemiecki magazyn ekonomiczny Capital potwierdza słuszność realizowanej przez firmę Bosch strategii ochrony środowiska i zasobów naturalnych, a także jest wyrazem uznania dla innowacyjnego i zrównoważonego portfolio firmy.

Działania proekologiczne firmy Bosch nagrodzone

Niemiecki magazyn ekonomiczny Capital nagrodził prezesa zarządu spółki Robert Bosch GmbH, Franza Fehrenbacha tytułem "Greentech Manager roku 2011". Nagroda jest przyznawana przedsiębiorcom i managerom, którzy odnoszą sukcesy w promowaniu proekologicznych technologii i których przedsiębiorstwa posiadają innowacyjne portfolio, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W swoim przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości wręczenia nagrody, Katherina Reiche, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Środowiska, podkreśliła, że tegoroczna nagroda dla Franza Fehrenbacha stanowi wyraz uznania dla proekologicznej strategii kierowanego przez niego koncernu oraz dla jego zaangażowania w publiczną dyskusję na temat odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Fehrenbach jest trzecim laureatem nagrody przyznawanej od 2009 roku.

Jednym z filarów długofalowej strategii firmy Bosch jest rozwój produktów i technologii przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej, ochrony zasobów i ochrony środowiska. Ich symbolem jest hasło "Technologia bliżej nas".

"Ochrona środowiska i zasobów naturalnych wymaga zaangażowania wcale nie mniej, tylko więcej nowoczesnych technologii" powiedział Fehrenbach. "Dlatego cieszę się, mogąc przyjąć tę nagrodę w imieniu wszystkich pracowników Grupy Bosch, którzy na co dzień pracują nad rozwiązaniami zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju" dodał prezes Bosch GmbH.

W 2011 r., około 40% z wynoszącego 51,4 mld EUR całkowitego obrotu firmy Bosch zostało wygenerowane dzięki sprzedaży produktów pomagających chronić środowisko i zasoby naturalne. Na wspieranie tego segmentu działalności Bosch przeznacza rocznie ok. 45% swojego budżetu na badania i rozwój, który w 2011 r. wyniósł ok. 4 mld EUR. Co roku przedsiębiorstwo zgłasza ponad 4100 patentów (16/dzień roboczy), a około 43% tych patentów jest związanych z ochroną środowiska i zasobów naturalnych.

Obroty Boscha związane z technologiami wykorzystującymi energie odnawialne wzrosły od 2004 r. ze 125 mln do prawie 1,5 mld EUR w 2011 r.

źródło i zdjęcie: Bosch

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT