Program finansowy NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni

Jest to już drugi program finansowy NFOŚiGW skierowany do polskich rodzin. Ma wspierać budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Program finansowy NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni

26 lipca 2011 r. na konferencji samorządowej, która odbyła się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski ogłosił program finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program NFOŚiGW adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne.

Finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych w zakresie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz właściciele domów, którzy dotychczas nie podłączyli się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w zakresie podłączenia budynków). W obu tych przypadkach wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 10 proc.

Program finansowy NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni zakłada, że powstanie około 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków obsługujących ponad 44 tys. mieszkańców. Umożliwi on oczyszczenie około 1,3 mln m3 ścieków ciągu roku.

Ponadto NFOŚiGW przewiduje, że wybudowanych zostanie prawie 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych (w tym ok. 16,7 tys. podłączeń grawitacyjnych i ok. 4 tys. podłączeń ciśnieniowych i podciśnieniowych) o sumarycznej długości około 34 km, z których korzystać będzie ponad 80 tys. mieszkańców. Umożliwią one oczyszczenie ok. 2,4 mln m3 ścieków w ciągu roku.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT