Wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni wstrzymane

Z końcem lutego 2012 r. nastąpiło wstrzymanie naboru wniosków "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Powodem tej decyzji jest zbyt duża ilość chętnych.

Wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni wstrzymane

Decyzja wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, wynika z ilości wniosków złożonych do NFOŚiGW, których łączna kwota dofinansowania przekracza limit środków przyjęty na ten rok. W terminie do 31 maja br. zostanie podana informacja, czy została zwiększona alokacja środków na rok 2012 oraz o ewentualnym dodatkowym naborze wniosków.

Program cieszy się popularnością, która przerosła oczekiwania jego pomysłodawców. Na początku tego roku Fundusz podpisywał nawet 8 umów dziennie, ale nie wyklucza się zwiększenia tegorocznego budżetu na ten cel.

Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni został uruchomiony po to, aby wesprzeć samorządy w realizacji zadań wyznaczonych w zakresie oczyszczania ścieków przez Unię Europejską - do 2015 r. we wszystkich aglomeracjach ma zostać uzyskany wysoki poziom oczyszczania ścieków komunalnych.

Tam, gdzie powstaje bądź planowana jest budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, Fundusz dopłaci do wykonania przyłączy. Natomiast w rejonach, w których niska gęstość zaludnienia sprawia, że budowa zbiorczego systemu nie jest opłacalna, Fundusz dofinansuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Uruchomiony w zeszłym roku program dofinansowania, zakłada wykonanie do 2015 r. ok. 11 tys. przydomowych oczyszczalni oraz ok. 21 tys. przyłączy.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT