Pierwsza dotacja NFOŚiGW na przydomową oczyszczalnię ścieków

Została podpisana pierwsza umowa dotacji w programie NFOŚiGW "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Środki na ten cel uzyskała podkarpacka gmina Padew Narodowa.

Pierwsza dotacja NFOŚiGW na przydomową oczyszczalnię ścieków

Pierwszą dotację NFOŚiGW na przydomową oczyszczalnię ścieków otrzymała gmina z Podkarpacia, która także jako pierwsza złożyła wniosek w tym programie. Podpis pod  umową dotacji dla projektu realizowanego w tym programie złożyła pani Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Zarządu.

W skali Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowa wielkość inwestycji nie jest może duża - kwota dotacji to 0,5 mln zł, ale dla niewielkiej Padwi (położonej nad Wisłą między Mielcem a Sandomierzem) realizacja tego projektu ma olbrzymie znaczenie.

"Dotacja 0,5 mln zł z NFOŚiGW pozwoli na podłączenie prawie trzystu budynków do budowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej i za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy aglomeracji przyłączeni zostaną do zbiorczej kanalizacji" powiedział wójt gminy Kazimierz Popiołek.

Skanalizowanie i oczyszczenie ścieków na tym terenie stanowi priorytet w wypełnieniu wymogów Traktatu Akcesyjnego, a aglomerację wpisano do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Znaczna część terenu objętego dotacją NFOŚiGW na przydomowe oczyszczalnie ścieków położona jest na obszarze Natura 2000.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT