NFOŚiGW z Certyfikatem Dobrych Praktyk

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyróżniło NFOŚiGW w konkursie "Dobre Praktyki Zarządzania Strategicznego Rozwoje w Polsce". Wśród docenionych działań znalazły się m.in. te związane z gospodarką wodną. O przyznaniu Certyfikatu Dobrych Praktyk zdecydowało międzynarodowe jury.

NFOŚiGW z Certyfikatem Dobrych Praktyk

Niezależne zespoły z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oceniające funkcjonowanie instytucji, doceniły działalność NFOŚiGW i wypracowane oraz stosowane przez niego "dobre praktyki". Certyfikat Dobrych Praktyk dla NFOŚiGW, to kolejne po Europejskiej Nagrodzie Sektora Publicznego tegoroczne wyróżnienie przyznane Funduszowi.

Jako jedyna instytucja spośród zgłoszonych, NFOŚiGW otrzymał specjalne wyróżnienie za "konsekwentne próby integrowania zadań w zakresie zarządzania polityką rozwoju". Konkurs, który adresowany był do jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych, został ogłoszony w czterech kategoriach: zintegrowane zarządzanie rozwojem, zarządzanie rozwojem inteligentnym, zarządzanie rozwojem zrównoważonym oraz zarządzanie rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu.

"Mam nadzieję, że wypracowane przez nas dobre praktyki będą służyły innym instytucjom jako przykład do naśladowania. Ale jednocześnie chcemy wykorzystać najlepsze pomysły laureatów konkursu w naszych dokumentach strategicznych" powiedziała Małgorzata Skucha zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW odbierając nagrodę.

NFOŚiGW złożył wnioski aplikacyjne, nowych zastosowanych w praktyce rozwiązań:

  • koncepcji alokacji środków publicznych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe,
  • inicjatyw w zakresie konsultacji i dialogu społecznego (Klub NFOŚIGW, Forum: "Energia-Efekt-Środowisko" oraz "Dobre praktyki w gospodarce odpadami"),
  • modelu telepracy NFOŚiGW, a także programu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT