Modernizacja największej oczyszczalni ścieków w Europie

Firma Veolia Water Solutions & Technologies została wybrana do przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków mieszczącej się pod Paryżem. Jest to druga co do wielkości instalacja tego typu na świecie i największa w Europie. Obsługuje ona 6,7 mln osób, a jej przepustowość to 1,450 mln m3/d.

Modernizacja największej oczyszczalni ścieków w Europie

OTV, filia Veolia Water Solutions & Technologies, została wybrana przez SIAAP (organ władzy ds. gospodarki ściekowej w aglomeracji paryskiej) do przewodzenia konsorcjum Biosav wybranego do zmodernizowania biologicznej oczyszczalni ścieków "Seine Aval" w miejscowości Achères. Mieści się ona 24 km od centrum Paryża i jest to największa oczyszczalnia ścieków w Europie obsługująca blisko 7 mln ludzi.

Modernizacja największej oczyszczalni ścieków w Europie, która mieści się w Achères, to największy kontrakt w historii OTV. Jego wartość to 776,7 mln euro, a realizacja przewidziana jest na 81 miesięcy i będzie podzielona na 5 etapów. Po zakończeniu prac, które planowane jest na 2017 r., ma mieć miejsce 18 miesięczny okres testów i obserwacji nowych instalacji.

OTV będzie koordynował całość przeprowadzany prac wszystkich firm zaangażowanych w proces modernizacji oczyszczalni w Achères. Dodatkowo jest odpowiedzialne za projekt i budowę struktur odnowionej oczyszczalni oraz za zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania.

Głównym celem kontraktu jest stworzenie infrastruktury dla nowego, bardziej wydajnego i zaawansowanego technicznie procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Biosav ma przekształcić istniejące urządzenia tak, by zredukować ilość powstającego obecnie w procesie oczyszczania azotu, co znacząco przyczyni się do poprawy jakości wody w pobliskiej Sekwanie.

Rozwiązania zaproponowane przez Biosav zakładają rozbudowę istniejącego systemu filtrów biologicznych oraz stworzenie nowego łańcucha membran filtrujących.

"Poza technologicznym aspektem, dla lokalnych władz istotne jest również to, że mogą one polegać na odpowiedzialnym partnerze, który stanowi gwarancję zadowalających efektów, a przy tym dotrzymuje terminów i nie przekracza budżetu. Takie zobowiązanie złożyła Veolia, podpisując kontrakt na modernizację oczyszczalni Seine Aval" powiedział Jean-Michel Herrewyn, dyrektor Veolia Water Solutions & Technologies.

źródło i zdjęcie: veoliawater.com

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT