Odbudowano oczyszczalnię ścieków w Tarnobrzegu

Mimo poważnego uszkodzenia jakie dotknęło w 2010 r. oczyszczalnię ścieków w Tarnobrzegu, została ona już oddana do użytku. Jej naprawa trwała niecały rok, a w jej trakcie odnowiony został budynek oczyszczalni oraz zbiornik wód burzowych "Nadole".

Odbudowano oczyszczalnię ścieków w Tarnobrzegu

Odbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu przeprowadzała firma Skanska. Odbudowała także część uszkodzonej sieci kanalizacyjnej w mieście. Obiekty zniszczone podczas powodzi wiosną 2010 r. zostały oddane do użytku na początku listopada br.

Koszty odbudowy zniszczonych obiektów to 17,2 mln zł. Środki na ten cel w kwocie ponad 10 mln zł zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji. Pozostałe 7 mln stanowi wkład własny Tarnobrzeskich Wodociągów. Odbudowa infrastruktury oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu rozpoczęła się na początku tego roku i trwała 9 miesięcy.

Jak przyznaje Maciej Mikulski, kierownik budowy, największe wyzwanie stanowił krótki czas realizacji projektu."Dzięki determinacji całego zespołu realizującego to zadanie, w czerwcu oczyszczalnia przyjęła pierwsze ścieki, a w październiku, zgodnie z harmonogramem robót, została przywrócona jej pierwotna wydajność" dodaje kierownik budowy.

Na uroczystości oddania do użytku odbudowanej oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu pojawili się m. in. prezydent i przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzeg oraz przedstawiciele władz NFOŚiGW.

źródło i zdjęcie: wodociagi.tarnobrzeg.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT