Przedłużone terminy zakończenia inwestycji wodno-ściekowych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przesuwa terminy zakończenia inwestycji wodno-ściekowych ujętych w "Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych". Dzięki temu aż 126 gmin uniknie drastycznych podwyżek opłat za wprowadzanie ścieków do środowiska.

Przedłużone terminy zakończenia inwestycji wodno-ściekowych

Do konsultacji trafił projekt kolejnej aktualizacji "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (KPOŚK). Ma ona na celu ustanowienie przez samorządy nowych terminów zakończenia inwestycji wodno-ściekowych.

W połowie ubiegłego roku okazało się, że prawie 130. ma poważne opóźnienia w realizacji zadań określonych w KPOŚK i nie jest w stanie ich zakończyć do 31 grudnia 2010 r. W efekcie oznacza to niewywiązanie się przez Polskę z jednego z celów pośrednich, określonych w dyrektywie 91/271/EWG. Zobowiązanie dotyczy objęcia do końca 2010 r. mieszkańców 1069 aglomeracji systemem kanalizacyjnym.

Za niedotrzymanie tego terminu grożą Polsce wysokie kary pieniężne. Gminy z kolei ryzykują podwyższenie aż o 500 proc. opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Dlatego Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaproponował przedłużenie terminów zakończenia inwestycji wodno-ściekowych ujętych w KPOŚK. 13 aglomeracji (w tym m.in. Kielce, Chorzów, Nowy Dwór Mazowiecki) dostało na to czas do końca 2011 roku.

17 aglomeracjom przesunięto ten termin do 2012 r., a kolejnym 20 (w tym m.in. Warszawie) do 2013. Najwięcej czasu na dokończenie inwestycji otrzymały Katowice, Rybnik i 60 innych aglomeracji - swoje projekty mają ostatecznie zrealizować do końca 2015 r.

KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

źródło i zdjęcie: samorzad.pap.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT