Dofinansowanie na modernizację kanalizacji w gminie Busko-Zdrój

Busko-Zdrój otrzymało z Ministerstwa Środowiska potwierdzenie przyznania dofinansowania na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój".

Dofinansowanie na modernizację kanalizacji w gminie Busko-Zdrój

Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 129 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 88 mln zł.

Realizacja inwestycji będzie trwać do 2013 roku. W ciągu 3 lat wybudowana zostanie kanalizacja w siedmiu sołectwach gminy Busko-Zdrój: w Łagiewnikach, Chotelku, Mikułowicach, Nowym Folwarku, Zbrodzicach, Broninie i Wełczu. Przedsięwzięcie zakłada również rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o blisko 70 km i wodociągowej o 3 km.

Przebudowana będzie także oczyszczalnia ścieków komunalnych w Siesławicach, kanalizacja sanitarna na terenie miasta oraz system dystrybucji wody wodociągowej z ujęcia w Szczaworyżu. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację modernizacji kanalizacji w gminie Busko-Zdrój jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.

źródło: portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: wikipedia.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT