Już 300-tna umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

13 września 2011 r. podpisana zostanie jubileuszowa 300-tna umowa w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to największy program operacyjnej nie tylko w Polsce, ale i całej Europie.

Już 300-tna umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

300-tna umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie dotyczyła dofinansowania projektu  "Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze". Jest to drugi co do wysokości dofinansowania (ponad 36 mln zł) projekt w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii, na realizację którego NFOŚiGW przekaże łącznie ponad pół miliarda zł.

Jubileuszowe podpisanie umowy będzie okazją do briefingu prasowego, który odbędzie się chwilę później. Osoby zainteresowane uczestnictwem, ze względów organizacyjnych, proszone są o przesłanie potwierdzenia mailem bądź kontakt telefoniczny (724 700 827).

W wydarzeniu wezmą udział:

  • Stanisław Gawłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW, Sekretarz Stanu w MŚ
  • Mieczysław Kasprzak - Sekretarz Stanu w MRR (Instytucji Zarządzającej POIiŚ)
  • Adam Zdziebło - Sekretarz Stanu w MG  (Instytucji Pośredniczącej dla IX osi POIiŚ)
  • Marian Babiuch - Prezes Zarządu Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. - beneficjenta umowy
  • Jan Rączka  - Prezes NFOŚiGW (Instytucji Wdrażającej POIiŚ).

źródło i zdjęcie: pois.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT