Milionowe dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza

Marszałek Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpiszą jutro kolejnych 14 umów dotyczących unijnego dofinansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013. Łączna suma dofinansowania wyniesie ponad 33 mln zł.

Milionowe dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza

Na liście podmiotów, które otrzymały unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 znalazło się 10 gmin, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie oraz fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko".

Wśród gminnych beneficjentów, w pierwszej kolejności, wymienić należy gminę Kobylnica, która zrealizuje na swoim terenie program wykorzystania energii słonecznej, o wartości prawie 9 mln zł (unijne dofinansowanie wyniesie ponad 6 mln zł). Projekt polega na zakupie i montażu 434 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej, budynkach komunalnych oraz indywidualnych gospodarstwach domowych.

Jego głównym celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw kopalnych przez kotłownie oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Podobny projekt solarny, za ponad 5 mln zł (w tym prawie 4 mln zł z UE) zrealizowany zostanie na terenie gmin Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Wicko.

Ważny projekt ekologiczny za prawie 2 mln zł (unijne dofinansowanie wyniesie ponad 1 mln zł) wykona Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko". Polegać będzie on na wymianie przestarzałej, nieekologicznej, węglowej instalacji grzewczej w Ośrodku Terapii Dziennej w Lubiatowie.

Według najnowszego rankingu, opublikowanego w dzienniku "Rzeczpospolita" (wyd. z 9 sierpnia 2010 r.), województwo pomorskie znajduje się obecnie na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o umowy zawarte w ramach RPO oraz w pierwszej piątce regionów, jeśli chodzi o już zatwierdzone wydatki z RPO.

źródło: portalsamorządowy.pl
zdjęcie: trojmiasto.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT