Unijne wsparcie na wykorzystanie energii wiatru

Już jesienią 2011 r. uruchomiony zostanie kolejny program wsparcia inwestycji energetycznych, w których odnawialnym źródłem energii jest wiatr. Inwestor otrzyma 200 tys. zł dofinansowania za każdy MW, wprowadzony do Krajowej Sieci Energetycznej.

Unijne wsparcie na wykorzystanie energii wiatru

O przydzielenie dofinansowania będą mogli starać się przedsiębiorcy biorący udział w inwestycjach wykorzystujących energię wiatru. Brane pod uwagę będą firmy instalujące farmy wiatrowe bądź operatorzy sieci energetycznych, na własny koszt budujący przyłącza do Krajowej Sieci Energetycznej. W puli przeznaczonej do rozdysponowania znajdzie się 400 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje obecnie konkursową dokumentację. Szczegółowe warunki i wymagania wobec przedsiębiorców są opracowywane we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Wszelkie niezbędne informacje oraz termin rozpoczęcia naboru wniosków, dotyczących unijnego wsparcia na wykorzystanie energii wiatru, ogłoszone zostaną ma przełomie września i października br.

Poprzedni program dofinansowania inwestycji przewidywał udzielanie dotacji w wysokości 20% kosztów utworzenia podłączenia do sieci energetycznej. Teraz wsparcie będzie miało wartość 40% ponoszonych kosztów. Ponadto minimalna wartość przedstawianego projektu określona została obecnie na 8 mln zł, a nie tak jak poprzednio, na poziomie 50 mln zł.

Maksymalna czy minimalna kwota unijnego wsparcia na wykorzystanie energii wiatru, jaką będzie mógł otrzymać dany przedsiębiorca, nie jest określona. Obecne warunki udzielania dotacji powinny wpłynąć na zwiększenie liczby starających się o przyznanie dofinansowania.

źródło: PAP

zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT