II Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Instytut Energetyki Odnawialnej jest organizatorem kolejnej edycji Forum Małej Energetyki Wiatrowej, która odbędzie się podczas IV Targów Czystej Energii CENERG w Warszawie. W trakcie wydarzenia poruszane będą tematy m.in. proponowanych systemów wsparcia dla małej energetyki wiatrowej przy okazji tworzenia nowej ustawy o OZE.

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Tematem specjalnym II Forum Małej Energetyki Wiatrowej będzie Mikrogeneracja w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Motywem przewodnim wydarzenia, poza stałymi blokami tematycznymi - stan rozwoju rynku i technologii 2011/2012 oraz perspektywy na najbliższe lata, będzie wykorzystanie małych elektrowni wiatrowych w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych.

Forum Małej Energetyki Wiatrowej to także platforma dyskusyjna dla całego środowiska mikrogeneracji do konkretnego odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o odnawialnych źródłach energii - główny temat panelu ekspertów z udziałem Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Główne tematy prezentacji, które odbędą się w trakcie II Forum Małej Energetyki Wiatrowej:

  • rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce: najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych przez IEO,
  • proponowany system wsparcia dla małej energetyki wiatrowej w nowej ustawie dotyczącej OZE,
  • możliwości wykorzystania energii z małych turbin wiatrowych w gospodarstwach rolnych i na terenach wiejskich,
  • rola mikrogeneracji i małej energetyki wiatrowej w rozwoju systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
  • problem certyfikacji instalatorów małych elektrowni wiatrowych w świetle dyrektywy 2009/28/WE i projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Program ramowy znajduje się na stronie program konferencji, formularz rejestracji jest dostępny pod adresem tutaj.

źródło i zdjęcie: forummew.ieo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT