Przekształcenie PTEW W Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

26 października 2011 r. odbyło się w Gdańsku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej. W jego trakcie podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz przekształceniu organizacji w Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Za cel PTMEW kierownictwo obrało wspieranie rozwoju i promowanie tworzącego się w Polsce nowego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Przekształcenie PTEW W Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku, prowadziło od kilku lat intensywną działalność na rzecz propagowania rozwoju energetyki wiatrowej w polskich obszarach morskich, angażując się m.in. w realizację kilku dużych międzynarodowych projektów.

PTEW we współpracy z Fundacją na Rzecz Energetyki Zrównoważonej w Warszawie przyczyniło się do przygotowania i przeprowadzenia pełnego procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. M.in. dzięki niej weszły w życie nowe przepisy umożliwiające wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla projektów morskich farm wiatrowych.

Przekształcenie Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej nastąpiły zmiany na stanowisku prezesa - został na nie wybrany Bogdan Gutkowski, a na wiceprezesów Towarzystwa wybrani zostali: Mariusz Witoński oraz Maciej Stryjecki.

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie sektorów energetyki. Obecnie moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych w Europie wynosi ponad 3 GW, a prognozy na rok 2020 przewidują osiągnięcie poziomu 40 GW. Szacuje się, że Polska w następnej dekadzie będzie jednym ważniejszych graczy na Bałtyku.

Działalność prowadzona dotychczas przez PTEW doprowadziła do umocnienia pozycji stowarzyszenia, jako głównej polskiej organizacji branżowej działającej na rzecz sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Wśród priorytetowych zadań PTMEW na najbliższy rok znalazło się:

  • Uchwalenie ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustalającej system wsparcia zapewniający opłacalność inwestycji w morskiej energetyce wiatrowej.
  • Opracowanie założeń narodowego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w polskich obszarach morskich oraz przekonanie Rządu do jego wdrażania.
  • Tworzenie warunków dla zwiększenia możliwości przyłączeniowych morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
  • Zainicjowanie polskiej aktywności w międzynarodowych działaniach na rzecz realizacji projektu europejskiej sieci elektroenergetycznej na Morzu Bałtyckim.
  • Działanie na rzecz rozwoju krajowego rynku usług i technologii dedykowanych dla morskiej energetyki wiatrowej.

źródło i zdjęcie: ptew.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT