PSEW przystępuje do Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE

Już 5 sierpnia 2011 r. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) przystąpi oficjalnie do Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii. Zabieg ten ma wzmocnić podmioty sektora zielonej energii w batalii o czystą, odnawialną energię.

PSEW przystępuje do Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE

Hasłem przewodnim przystąpienia PSEW do Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE jest "Razem na rzecz zielonej energii". PSEW planuje także bliską współpracę z Koalicją Klimatyczną.

"Naszym zdaniem kluczowe dla przyszłości sektora zielonej energii jest podejmowanie przez podmioty go reprezentujące oraz organizacje ekologiczne wspólnych inicjatyw oraz formułowanie wspólnych stanowisk. W ten sposób głos branży odnawialnych źródeł energii stanie się lepiej słyszalny zarówno przez rządzących jak i opinię publiczną" powiedział Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Organizacje sektora OZE zmagają się obecnie z identycznymi ograniczeniami rozwoju, w tym trudnościami związanymi z przyłączeniem do sieci czy częstą zmianą przepisów prawa i wynikającą z niej niepewnością inwestycyjną. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wspólnie z pozostałymi członkami Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE zamierza przyjąć wspólne stanowisko dotyczące problemów oraz potrzeb branży oraz podejmować działania zmierzające do poprawy warunków rozwoju zielonej energii.

Ponadto PSEW w ramach aktywności PRK OZE pragnie wzmocnić działania edukacyjne i promujące odnawialną energię w polskim społeczeństwie.

Polska Rady Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii ma jasno sprecyzowane zadania. Jednym z nich jest wywiązanie się z zobowiązań wynikających z unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, a także celów "3x20%", w tym wymogu osiągnięcia 15% udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

źródło i zdjęcie: psew.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT