Japońscy naukowcy konstruują soczewkę wiatrową

Japońscy naukowcy są blisko skonstruowania turbin wiatrowych, których nowatorski kształt pozwoli zwiększyć ich wydajność 3-krotnie. Ma to być zasługa zastosowania "wiatrowych soczewek" umieszczonych wewnątrz wiatraka.

Japońscy naukowcy konstruują soczewkę wiatrową

Innowacyjne rozwiązanie japońskich naukowców może w znacznym stopniu poprawić efektywność farm wiatrowych, dla których duże znaczenie ma odpowiednia lokalizacja oraz wielkość działki na której się znajduje. Uzyskanie większej ilości energii z tej samej ilości wiatraków byłoby korzystne na terenach mocno zurbanizowanych, gdzie ciężko jest o odpowiednią ilość wolnej przestrzeni na dogodne umiejscowienie wiatraków.

Japońscy naukowcy konstruujący soczewkę wiatrową zaprezentowali swoje nowatorskie pomysły w trakcie wystawy poświęconej OZE, która odbyła się w Yokohamie. Wind lens - soczewki wiatrowe, byłyby dodatkową konstrukcją w wiatrakach, które swoją budową miałyby wzmagać siłę przepływającego wiatru, tworząc podciśnienie po stronie zawietrznej budowli.

Ciągle rozwijająca się technologia projektów wiatrowych, pozwoliła już teraz na obniżenie kosztów uzyskania energii z wiatru do wartości niższych aniżeli w przypadku energii z węgla. Warto pamiętać, że wiele państw na świecie ma wprowadzone dotacje dla "zielonej energii" - każda kWh uzyskana z odnawialnych źródeł energii jest wspierana z budżetu kraju.

Zintensyfikowane w ostatnich latach prace nad rozwojem energii wiatrowej dają obiecujące wyniki. Jako przykład można podać Stany Zjednoczone, które posiadają na swoim terenie ponad 2 mil km2 powierzchni o wysokim potencjale wiatru (klasy 3 do 7). Wykorzystując zaledwie 1/5 tych terenów przy teoretycznym założeniu uzyskania 1,5 MW z sześciu turbin wiatrowych ulokowanych na jednym km2, można oszacować, że energia wiatru zaspokoi blisko 33% całkowitego zapotrzebowania na energię całych Stanów Zjednoczonych.

Aby takie założenia i szacunki mogły się wypełnić konieczna jest praca także nad inteligentnymi sieciami przesyłu energii, które byłyby w stanie odebrać, zmagazynować nadwyżki i ewentualnie zapełnić niedobory energii.

Mimo, iż takie rozwiązanie wydaje się być w zasięgu, to do wdrożenia go w życie jest bardzo daleko, tym bardziej, że nie ma jeszcze planów finansowania produkcji turbin z soczewkami wiatrowymi.

źródło i zdjęcie: mnn.com

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT