Program dotacji na zakup kolektorów słonecznych - pierwszy rok działań

Już rok trwa program dotacji na zakup kolektorów słonecznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie zebranych wyników można stwierdzić, że już blisko 50% zarezerwowanej kwoty na lata 2010 - 2014 została rozdysponowana.

Program dotacji na zakup kolektorów słonecznych - pierwszy rok działań

Na realizację programu dotacji na zakup kolektorów słonecznych w latach 2010-2014, NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł. Rok wystarczył, aby dotacje na instalacje solarne wyniosły 131,5 mln złotych. W ramach dwóch naborów przeprowadzonych w latach 2010-2011 podpisano umowy z 7 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu ubiegłego roku.

Analiza NFOŚiGW pokazuje, że największą liczbę inwestycji wsparły kredyty udzielane przez Bank Polskiej Spółdzielczości. Dotychczas beneficjenci złożyli w bankach 9265 wniosków na kredyt z dopłatą, a 5374 klientom wypłacono już dopłatę w łącznej wysokości 33,15 mln zł. Jednostkowy koszt dofinansowania dla 1 m2 kolektorów wyniósł 2,29 tys. zł przy maksymalnym zaplanowanym 2,5 tys. zł. Najczęściej beneficjenci instalują po trzy kolektory słoneczne na budynek (średnia zamawiana powierzchnia kolektorów: 6,18 m2).

Na zestaw kolektorowy średnio uzyskano dotacje w wysokości ponad 6,2 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych: 48,8 tys. zł), przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 13,9 tys. zł na zestaw (dla wspólnot mieszkaniowych: 108,3 tys. zł).

Warto przypomnieć także o zmianach w zasadach przyznawania kredytu na kolektory.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT