Sekretarz Generalny ESTIF o rynku kolektorów

Wśród tegorocznych uczestników V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. w Krakowie, nie zabraknie przedstawicieli rynków zagranicznych. Jednym z prelegentów będzie Xavier Noyon - Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF).

Sekretarz Generalny ESTIF o rynku kolektorów

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej to największe spotkanie dla polskiej energetyki słonecznej. Wśród wielu przedstawicieli tej branży, znalazł się Xavier Noyon - Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF), który będzie umawiał rynek kolektorów słonecznych i regulacje w nim obowiązujące.

Wg Xaviera Noyona, rok 2012 będzie lepszym rokiem dla sektora energetyki słonecznej termicznej w Europie, niż rok 2011, w którym nie odnotowano znaczącego wzrostu w porównaniu do 2010 r. Zwyżka na rynku europejskim będzie spowodowana głównie przez wzrost rynku niemieckiego. Drugi największy rynek w UE - Włochy prawdopodobnie odnotuje spadek sprzedaży, a inne znaczące rynki, takie jak: Francja, Hiszpania, Austria i Grecja będą dosyć stabilne lub odnotują nieznaczny wzrost sprzedaży.

Generalnie sytuacja na rynku kolektorów ustabilizuje się wraz z stabilizacją sytuacji branży budowlanej, która bardzo wyraźnie wpływa na sektor słoneczny.

Istotnymi czynnikami dotyczącymi rozwoju rynku w krajach UE wg Xaviera Noyona są również finansowe instrumenty wsparcia, wymogi dot. minimalnego zużycia energii odnawialnej w budynkach oraz aktywne kampanie informacyjno-edukacyjne promujące energię słoneczną.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie kwestia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa przewiduje system obowiązkowych szkoleń i certyfikacji instalatorów systemów słonecznych.

Zdaniem Xaviera Noyona - Sekretarza Generalnego ESTIF, bardzo istotną kwestią jest, aby instalatorzy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz oczywiście motywację do działań na rynku, bez tego nie widzi dalszego rozwoju rynku OZE i tym samym energetyki słonecznej.

źródło i zdjęcie: solarforum.ieo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT