IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej - podsumowanie

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej jest największą imprezą sektora energetyki słonecznej. Tegoroczne, IV Forum odbyło się 31maja br. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki, także jako wydarzenie wieńczące pierwszą edycję Europejskich Dni Słonecznych.

IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej - podsumowanie

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej towarzyszyła wystawa instalacji słonecznych, w wystawie udział wzięły następujące firmy: Energa - Obrót S.A., Finpol, Profitor, Solver, Szkło-Bud. Tegoroczne Forum zgromadziło ponad 160 osób, reprezentujących różne środowiska z sektora energetyki słonecznej: instalatorów, producentów urządzeń, stowarzyszeń, przedstawicieli nauki i innych. Stało się najważniejszym wydarzeniem dla całej branży polskiego przemysłu energetyki słonecznej termicznej i skupiło uwagę mediów.

Tematyka Forum została podzielona na dwie sesje, pierwsza z nich dotyczyła aspektów rynkowych i prawnych, druga zaś aspektów technicznych i finansowych, finalnym elementem Forum był panel dyskusyjny. Jako pierwsza zabrała głos Aneta Więcka z IEO, która przedstawiła najnowsze wyniki badań Instytutu - sprzedaży kolektorów słonecznych w 2010 r. Małgorzata Turalska z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki przedstawiła Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD).

Jako następny prelegent wystąpił - Roger Hackstock ze stowarzyszenia AustriaSolar, które jako pierwsze w 2002 r. zorganizowała kampanię Europejskie Słoneczne Dni (o polskiej wersji tego wydarzenia można poczytać tutaj) . W Austrii w 2002 r. rynek kolektorów słonecznych mierzony rocznymi obrotami, pomimo już wtedy znaczącego nasycenia, wyglądał tak samo jak polski rynek obecnie - sprzedaż kolektorów słonecznych wynosiła poniżej 150 tyś m2 rocznie. Należy dodać, że, Austria, jeden mniejszych krajów UE, niezmiennie należy do czołówki krajów europejskich pod względem całkowitej zainstalowanej powierzchni kolektorów.

Jako ostatni w pierwszej części sesji wystąpił Michał Kwasiborski z IEO prezentując podsumowanie pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni w Polsce. Kampania mająca wsparcie Agencji EACI oraz stowarzyszenia ESTIF będzie trwała 3 lata, tak jak w 17 innych krajach europejskich działających we współpracy z Komisją Europejską. Kwasiborski podkreślił, że w kampanii mogą wziąć udział zarówno instalatorzy systemów słonecznych, producenci kolektorów słonecznych, samorządy lokalne i jednostki edukacyjne. W tegorocznej, polskiej edycji wzięło udział ponad 6 tys. osób, zostało zorganizowanych 40 lokalnych słonecznych wydarzeń.

W drugiej sesji udział wzięli: Jan Erik Nielsen z PlanEnergi w Danii, Sebastian Gölz z Instytutu Fraunhofer w Niemczech oraz Anna Żyła - Główny Ekolog BOŚ Banku. Erik Nielsen przedstawił uwarunkowania rozwoju wielkoskalowych systemów ciepłowniczych (>500 m2) na przykładzie Danii, która w tym zakresie jest liderem w UE. Sebastian Goeltz przedstawił nowe możliwości dla termicznej energetyki słonecznej jakie niesie rozwój inteligentnych liczników i sieci oraz pierwsze w tym zakresie doświadczenia w Niemczech.

Na koniec części pierwszej Anna Żyła przedstawiła 20-letnie doświadczenie Banku Ochrony Środowiska w finansowaniu energetyki odnawialnej w tym w szczególności małych, rozproszonych technologii, jak np. kolektory słoneczne. Bank wyspecjalizował się w finansowaniu zielonej energetyki, a łączna pula udzielonych przez Bank kredytów na OZE sięga już 1 mld zł. Najnowszym (wprowadzonym w sierpniu 2010r.), dobrze przyjętym przez rynek i już sprawdzonym (udzielonych niemalże 1,2 tys. kredytów) produktem banku jest "Słoneczny Eko-Kredyt", czyli kredyt na zakup kolektorów słonecznych z dopłatą NFOŚiGW.

W końcowej części Forum odbył się panel dyskusyjny, dotyczący przyszłości rynku energetyki słonecznej termicznej. Prelegenci podkreślali, że dla sprawnego funkcjonowania rynku bardzo istotną kwestią jest budowanie świadomości konsumentów poprzez działania samych przedsiębiorców i tym samym włączenie w rynek aktywnych uczestników rynku, w tym prosumentów oraz partnerów z innych branż, w tym dotychczas słabo włączonych takich jak ciepłownictwo, drobny przemysł oraz utrzymanie zainteresowania samorządów.

W dyskusji głos zabrali uczestnicy IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, zwracając m.in. uwagę na konieczność włączenia w rozwój branży krajowych środowisk naukowych oraz wpisywania strategii rozwoju branży w politykę wzrostu efektywności energetycznej, w szczególności w mieszkalnictwie. Zabierający głos w dyskusji, Przewodniczący Partii Zielonych p. Dariusz Szwed zauważył że szybki i efektywny rozwój branży jest potrzebą chwili i wymaga znacznie bardziej aktywnego niż dotychczas włączenia się rządu.

Patronat Medialny nad Forum objęły serwisy DachyB2B, Ekobudowanie oraz InstalacjeB2B.

źródło i zdjęcie: ieo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT