Walne Zgromadzenie ESTIF z udziałem firmy Hewalex

W pierwszych dniach grudnia w Brukseli, odbyło się drugie i zarazem ostatnie zaplanowane na ten rok, Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Przemysłu Słonecznego Cieplnego (ESTIF). Było to już drugie spotkanie, w którym firma HEWALEX, jako jedyny reprezentant z Polski, wzięła czynny udział.

Walne Zgromadzenie ESTIF z udziałem firmy Hewalex

Według ESTIF w 2010 r., drugi rok z rzędu, rynek słonecznej energii cieplnej ma się kurczyć, choć w roku 2011 prognozowane jest ożywienie niektórych rynków krajowych. Podczas gdy Hiszpania trzeci rok z rzędu będzie notować spadek, takie kraje jak Niemcy, Francja, Austria, Grecja czy Włochy nastawione są raczej na stagnację lub tylko niewielki wzrost.

W trakcie Walnego Zgromadzenia ESTIF z udziałem firmy Hewalex, ustalono prognozy dla rynku polskiego na niecałe 4% wzrostu w roku 2010 i niecałe 5% wzrostu w roku 2011.

Oprócz spraw organizacyjnych, przedstawiciele producentów, usługodawców, stowarzyszeń oraz jednostek badawczych dyskutowali wspólnie na temat perspektyw rozwoju dla przemysłu słonecznego cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń oraz potencjalnych możliwości. Omówiono także sytuację w poszczególnych krajach Europejskich, w tym między innymi sytuację w Polsce, wysłuchując głosu firmy HEWALEX.

Podczas spotkania podkreślano rosnące znaczenie ESTIF w promowaniu wykorzystania w Europie technologii słonecznych do ogrzewania i chłodzenia.

Nowo wybrany prezydent ESTIF, pan Robin Welling oświadczył tuż po wyborze, że w najbliższych latach ESTIF zintensyfikuję swoje działania w celu wprowadzania tematu słonecznej energii cieplnej na pierwsze miejsca politycznych agend. Dodał także, że wykorzystanie energii słonecznej może znacząco przyczynić się do wypełnienia planów rozwojowych do 2020 roku i stanowić długoterminowe rozwiązania dla rodzących się problemów energetycznych.

Firma HEWALEX czynnie wspiera rozwój rynku słonecznej energii cieplnej, m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii, wpływających na obniżanie kosztów produkcji.

źródło i zdjęcie: hewalex.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT