Forum energetyki gazowej

Firma Center for Business Education w dniach 15-16 czerwca br. organizuje konferencję: "Forum energetyki gazowej", która odbędzie się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Forum energetyki gazowej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej objął konferencję Patronatem Honorowym a Uczelnia została Gospodarzem Honorowym Forum. Podczas konferencji "Forum energetyki gazowej" szeroko przedstawione zostaną możliwości wykorzystania gazu w przedsiębiorstwach sektora energetycznego oraz potencjał inwestycyjny drzemiący we współpracy międzysektorowej, w świetle zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Eksperci i praktycy zaprezentują rozwiązania technologiczne, jak również podzielą się doświadczeniami z procesu wykorzystania gazu we własnych przedsiębiorstwach. Poza powyższym, szczegółowo omówią zagrożenia oraz uboczne efekty wykorzystania gazu ziemnego w procesie wytwarzania energii. Dyskusja obejmie także zagadnienia związane z inwestycjami, zarządzaniem, regulacjami prawnymi etc.

W pierwszym dniu konferencji zapraszamy na Business Party, które niewątpliwie będzie sprzyjać kojarzeniu ewentualnych partnerów i nawiązywaniu relacji.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych na konferencji "Forum energetyki gazowej" znalazły się:

 • Finansowanie, przygotowanie i realizacja projektu spalania gazu
 • Doradztwo w zakresie inwestycji oraz sposoby pozyskiwania funduszy na inwestycje
 • Krajowe oraz europejskie regulacje dotyczące gazu
 • Logistyka i transport - optymalizacja procesu przygotowania i podawania paliwa
 • Termodynamiczne i emisyjne aspekty wykorzystania gazu
 • Analiza optymalizacyjna istniejących obiektów elektrowni węglowych do postaci układów dwupaliwowych z wykorzystaniem gazu ziemnego
 • Eksploatacja instalacji
 • Minimalizacja zagrożeń (środowiskowych, przeciwpożarowych, BHP)
 • Wykorzystanie gazu w kontekście polityki energetycznej Polski do 2030 roku
 • Monitoring źródeł wytwórczych i nadzór nad instalacją do spalania gazu
 • Systemy wsparcia dla energii wytworzonej z gazu.

źródło i zdjęcie: cbepolska.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT