Ekologiczna kampania "Słoneczne dni"

W dniach 1-15 maja br. odbędą się po raz pierwszy w Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni w trakcie których będzie można wziąć udział w europejskim projekcie ekologicznym Słoneczne Dni.

Ekologiczna kampania "Słoneczne dni"

Jest to ekologiczna akcja o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Ekologiczna kampania "Słoneczne dni" została objęta Honorowym Patronatem Ministra Środowiska, Pana Andrzeja Kraszewskiego.

Energetyka słoneczna termiczna cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wg badań CBOS wykonanych w 2009 roku dla Ambasady Wielkiej Brytanii  w Warszawie   Polacy za najbardziej przyjazną ze wszystkich zielonych technologii uznali (82%) energię słoneczna. Barometr postaw wobec zmian klimatu obywateli UE z 2008 r. wskazuje że Polacy w jeszcze znacznie mniejszym stopniu (3% deklarowanych) niż mieszkańcy innych krajów stosowali sami technologie służące wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Badania GFK Polonia dla NFOŚIGW z 2010 r. potwierdzają jednak że w przypadku energetyki słonecznej duży odsetek właścicieli domów (35%) jest bezpośrednio zainteresowanie budową kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Dane te oznaczają konieczność dotarcia z zarówno ogólną jak i pogłębioną informacją o energetyce słonecznej do szerokiej rzeszy mieszkańców naszego kraju.

źródło i zdjęcie: slonecznedni.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT