Już wkrótce Targi Ochrony Środowiska EcoForum EXPO

Najnowocześniejsze technologie, nowatorskie rozwiązania, platforma wymiany wiedzy i doświadczeń - to określenia pokrótce charakteryzujące Targi Ochrony Środowiska EcoForum EXPO, które odbędą się w dniach od 21 do 23 września 2011 roku w Centrum Targowo - Wystawienniczym Targów Lublin S.A.

Już wkrótce Targi Ochrony Środowiska EcoForum EXPO

Targi Ochrony Środowiska EcoForum EXPO to czas, kiedy w jednym miejscu spotkać się mogą specjaliści zajmujący się badaniami i wdrażaniem nowych rozwiązań w tak niezwykle ważnym obszarze, jakim jest ochrona środowiska. Centrum Targowo - Wystawienniczym Targów Lublin S.A. to miejsce, gdzie w trakcie EcoForum EXPO wszyscy zainteresowani tematem mogą dyskutować, wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą i poznawać to wszystko, co jest aktualnie związane z ekologią.

Szeroka tematyka, obejmować będzie między innymi następujące obszary:

 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • odnawialne źródła energii: biopaliwa, biogaz, energia wiatrowa, wodna i słoneczna, wody geotermalne,
 • rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • budownictwo energooszczędne,
 • gospodarka odpadami, recykling,
 • systemy ograniczania hałasu, zwalczania hałasów i wibracji w środowisku,
 • ekrany akustyczne, materiały dźwiękochłonne,
 • ekologiczne pojazdy,
 • ochrona przed powodzią,
 • doradztwo oraz instytucje ochrony środowiska,
 • informatyka w ochronie środowiska,
 • edukacja ekologiczna,
 • wydawnictwa specjalistyczne,
 • technologie przyjazne dla klimatu (czyste technologie),
 • inwestycje komunalne w zakresie ochrony środowiska,
 • budowa wodociągów i kanalizacji,
 • budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków,
 • budowa i rozbudowa składowisk i zakładów utylizacji.

Atrakcyjność i aktualność tematyki w połączeniu z niekwestionowaną siłą dotarcia Wystawców ze swoją ofertą, na jaką pozwoli obecność na Targach Ochrony Środowiska EcoForum EXPO zapewni wszystkim Zwiedzającym, zarówno specjalistom, jak i Klientom ostatecznym wielu wartościowych i niezapomnianych doświadczeń.

Targom Ochrony Środowiska EcoForum EXPO towarzyszyć będą liczne konferencje tematyczne, prezentacje i pokazy. Każdy wystawca otrzyma bezpłatnie zaproszenia dla swoich partnerów, klientów oraz kontrahentów.

źródło i zdjęcie: inwestycjewinnowacje.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT