90 mln zł. dla Politechniki Białostockiej na projekt Inno-Eko-Tech

Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska to projekt Politechniki Białostockiej pn. "INNO-EKO-TECH". 

90 mln zł. dla Politechniki Białostockiej na projekt Inno-Eko-Tech

Projekt pn. "INNO-EKO-TECH" Politechniki Białostockiej został złożony na konkurs w ramach działania 13.1 i decyzją z dnia 15 czerwca br. został przyjęty do realizacji.

Wartość projektu wynosi 90 973 651,91 zł, z czego 89 808 522,53 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Warto dodać, iż projekt Politechniki Białostockiej jest pod względem wartości największym projektem przyjętym do realizacji w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie infrastruktury Politechniki Białostockiej oraz zwiększenie liczby studentów uczelni. Służyć temu ma zarówno budowa i wyposażenie nowoczesnego Centrum dydaktyczno - badawczego alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a także podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT.

Instytucją wdrażającą projekt pn. "INNO-EKO-TECH" jest Ośrodek Przetwarzania Informacji. 22 czerwca br. w obecności Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej i mediów, umowę podpisali Rektor Politechniki Białostockiej prof. Tadeusz Citko i Dyrektor OPI dr Olaf Gajl.

źródło i zdjęcie: pb.edu.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT