Kończy się rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu inwestycji w OZE

Tylko do 30 września 2011 r. trwa rekrutacja na IV edycję (III we Wrocławiu) studiów podyplomowych z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii. Studia potrwają dwa semestry od października br. do czerwca 2012 r.

Kończy się rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu inwestycji w OZE
  • Celem studiów podyplomowych z zakresu inwestycji w OZE jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych,
  • unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE,
  • źródłach finansowania zewnętrznego,
  • przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA),
  • możliwościach dofinansowania ze środków UE.

W trakcie nauki słuchacze nabędą zarówno praktyczne jak i teoretyczne umiejętności przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji. Większość zajęć będzie odbywała się w formie warsztatów i analizy przypadków (case study).

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz specjaliści z EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie.

Program studiów podyplomowych z zakresu inwestycji w OZE jest skierowany do:

  • prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, zajmujących się energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną,
  • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE,
  • pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego - studium umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE,
  • przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia energetyki odnawialnej,
  • pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE.

Kolejna edycja studiów podyplomowych z zakresu inwestycji w OZE zostanie uruchomiona w marcu 2012 r. Uczestnikiem studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie (tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

źródło i zdjęcie: oze.ue.wroc.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT