Kolejne realizacje w ramach programu "Uczelnie Techniczne z Klima-Therm"

System Fujitsu Multi 8 został w ramach realizacji programu "Uczelnie Techniczne z Klima-Therm" zamontowany w czytelni Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Nowoczesny system klimatyzacji i ogrzewania Fujitsu Multi 8 na PW to już kolejny projekt w ramach tego samego programu Klima-Therm.

Kolejne realizacje w ramach programu "Uczelnie Techniczne z Klima-Therm"

Na system Fujitsu Multi 8 składają się trzy naścienne klimatyzatory wewnętrzne: model ASYG07LJCA o mocy chłodniczej 2,0kW znajdujący się pokoju obsługi czytelni, a na sali głównej - dwie jednostki typu ASYG18LFCA o mocy 5,0kW każda. Jednostka zewnętrzna oznaczona symbolem AOYG45LAT8 o mocy 14kW zlokalizowana została na dachu budynku. Prace obejmowały wykonanie projektu, dostawę i montaż urządzeń wraz z wykonaniem instalacji freonowej, skroplinowej i zasilającej, jak również zabudowę istniejącego kanału wentylacyjnego.

Wyposażenie czytelni Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w układ Fujitsu Multi 8 stanowi jeden z elementów zainicjowanego w 2007 roku, autorskiego programu "Uczelnie Techniczne z Klima-Therm", którego kluczowym celem jest wsparcie środowiska akademickiego w procesie kształcenia studentów uczelni technicznych - przyszłych specjalistów branży HVAC.

Oficjalne przekazanie systemu z udziałem władz Politechniki Warszawskiej, pracowników biblioteki oraz przedstawicieli firmy Klima-Therm miało miejsce 13 lipca br. Wydarzeniu towarzyszyło symboliczne uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych wraz z krótką wymianą opinii podsumowującą przebieg współpracy.

"Klimatyzacja pomieszczeń wykładowych i naukowych to przede wszystkim stworzenie lepszych warunków pracy i nauki dla studentów. Co ważne, wspólne inicjatywy środowiska akademickiego i biznesowego wdrażane w ramach programu "Uczelnie Techniczne z Klima-Therm" z pewnością przełożą się nie tylko na lepszy komfort studiowania, ale również stanowić będą istotną wartość dydaktyczną" podkreśla dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada.

Montaż systemu Fujitsu Multi 8 to kolejna realizacja w ramach programu "Uczelnie Techniczne z Klima-Therm" pomieszczeniach czytelni wydziałowej Inżynierii Środowiska to już drugi projekt zrealizowany wspólnie z Politechniką Warszawską w zakresie udostępniania studentom najnowocześniejszych urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych. W kwietniu zeszłego roku miało miejsce uroczyste otwarcie sali branżowej Klima-Therm S.A. urządzonej na terenie Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Klima-Therm, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: Klima-Therm

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT