Dofinansowanie kierunku "Energetyka" na Politechnice Radomskiej

Politechnika Radomska już po raz drugi otrzymała dofinansowanie na realizację projektu kierunków zamawianych. Dotacją został objęty kierunek "Energetyka" na Wydziale Mechanicznym, na którym rekrutacja zostanie przeprowadzona w lutym 2012 r.

Dofinansowanie kierunku "Energetyka" na Politechnice Radomskiej

Dofinansowanie kierunku "Energetyka" na Politechnice Radomskiej, pozwoli 25 studentom na pobieranie nauki na tym kierunku. Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego br. Planowane są także stypendia motywacyjne w  wysokości 1000 złotych, które otrzymywać będzie 12 osób.

Przewidziane działania w projekcie, oprócz stypendium to:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki oraz zajęcia wspierające,
  • 3 miesięczne płatne staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach;
  • Certyfikowane kursy w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych zakończone nabyciem uprawnień
  • Kursy specjalistyczne z języka angielskiego potwierdzone certyfikatem
  • Wykłady zamawiane otwarte dla wszystkich studentów prowadzone przez zaproszonych specjalistów z firm branży energetycznej;
  • Specjalistyczne Koła Naukowe;
  • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Energetyczne
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych w postaci opieki psychologiczno-pedagogicznej;
  • Spotkanie adaptacyjne, konsultacje, psycholog-pedagog dla chętnych studentów objętych wsparciem na I roku studiów.

Politechnika Radomska zaprasza zainteresowanych kierunkiem "Energetyka" na rekrutacje rozpoczynającą się w lutym br. Pobieranie nauki na dofinansowanym kierunku "Energetyka", to nie tylko szansa na stypendium, ale również możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów.

źródło i zdjęcie: pr.radom.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT