Forum spalania biomasy

Zapraszamy do uczestnictwa w "Forum spalania biomasy", które odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia br. w Częstochowie. Wydarzenie będzie miało charakter konferencyjno-pokazowy i złoży się z dwóch części: wykładowej oraz zwiedzania/prezentacji instalacji do spalania biomasy w funkcjonującym przedsiębiorstwie energetycznym.

Forum spalania biomasy

Biomasa stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło energii i wydaje się być jednym z realistycznych sposobów na zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii i ciepła. Przede wszystkim jest najbardziej stabilnym źródłem, dzięki czemu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycje w technologie umożliwiające jej spalanie.

Dodatkową korzyścią dla producentów energii jest fakt, iż wykorzystanie biomasy to najszybszy i najlepiej rozpoznany sposób uzyskania wymaganego poziomu OZE. Większość planowanych w Polsce inwestycji w budowę lub modyfikację bloków podąża tą właśnie ścieżką. Spalanie biomasy rośnie więc w Polsce lawinowo. Według ekspertów, jeśli obecne tendencje się nie zmienią, to w 2020 r. polskie przedsiębiorstwa energetyczne będą jej potrzebowały 20 mln ton, czyli pięciokrotnie więcej niż obecnie.

Rozwojowi tej dziedziny sprzyja dodatkowo fakt, iż w naszym kraju produkcja energii z biomasy jest wspierana przez dwa mechanizmy: zielone certyfikaty i traktowanie spalania biomasy jako neutralnego z punktu widzenia emisji CO2.

Do udziału w "Forum spalania biomasy" zapraszamy:

  • Przedstawicieli - elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców energii, wykorzystujących biomasę w produkcji energii
  • Inwestorów
  • Dostawców i producentów biomasy
  • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
  • Firmy doradcze i inżynieryjne
  • Firmy z sektora budownictwa przemysłowego/wykonawców projektów
  • Przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne
  • Przedsiębiorstwa przemysłu stalowego, rafinerie, huty, cementownie
  • Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego, koksowniczego, szklarskiego, ceramicznego i spożywczego
  • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką inwestycji w sektorze energetycznym oraz kwestią proekologicznych rozwiązań w energetyce.

Dynamiczny wzrost wykorzystania biomasy determinuje doskonalenie metod i technik pozyskiwania oraz jej spalania (kotły do spalania biomasy stosowane w budownictwie jednorodzinnym, np. kocioł typu Trot). Jest to naturalną konsekwencją rozwoju tej dziedziny energetyki oraz zaostrzania wymogów ochrony środowiska.

źródło i zdjęcie: cbepolska.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT