Dalkia rozpoczęła budowę kotłów opalanych jedynie biomasą

Firma Dalkia w swoich elektrociepłowniach w Łodzi i Poznaniu rozpoczęła właśnie prace budowlane związane z konwersją kotłów węglowych na kotły opalane w 100 proc. biomasą. Uruchomienie kotłów w tych miastach planowane jest na grudzień br. Moc obu instalacji to łącznie 67 MW elektrycznych.

Dalkia rozpoczęła budowę kotłów opalanych jedynie biomasą

Budowa kotłów opalanych biomasą ma pochłonąć około 70 milionów euro. Rozbudowa kotłów opalanych biomasą oraz systemu zaopatrzenia w biomasę to kluczowy dla Dalkii projekt, który pozwoli Grupie już w przyszłym roku wytworzyć 18 proc. energii elektrycznej i 11 proc. cieplnej z odnawialnych źródeł. Zwiększona ilość biomasy - łącznie 600 tys. ton dla obu spółek, wymaga również stworzenia nowych, przeznaczonych tylko dla biomasy, rozwiązań logistycznych. W dwóch największych elektrociepłowniach Grupy Dalkia - w Poznaniu i Łodzi, rozpoczęły się właśnie prace budowlane związane z przygotowaniem systemu transportu i składowania biomasy.

Dzięki m.in. rozpoczynającej się konwersji kotłów Dalkia Polska już w roku 2012 przekroczy 15-proc. próg wykorzystania OZE. Tym samym zrealizuje przewidziany w polityce energetycznej Polski na 2020 rok cel aż o 8 lat wcześniej. Będzie to odpowiadało założeniom strategii działania spółki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dalkia Polska już teraz jest jednym z wiodących podmiotów stosujących OZE. Od dwóch lat elektrociepłownie poznańska i łódzka współspalają biomasę i węgiel.

Grupa Dalkia jest właścicielem 176 instalacji spalania biomasy na świecie. Ich łączna moc wynosi 3135 MW termicznych i 664 MW elektrycznych. Spalają one 1,8 mln ton biomasy. Celem Grupy jest sześciokrotne zwiększenie tego wyniku do roku 2020. We Francji Dalkia jest pierwszym operatorem ciepłowni opalanych drewnem energetycznym.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT