IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Organizator zaprasza do udziału w IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, tym razem Forum odbędzie się w Warszawie 31 maja br. Organizatorem Forum jest Instytut Energetyki Odnawialnej. Forum towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych.

IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych termicznych oraz inwestorów publicznych, w tym do samorządów regionalnych. Tradycją już jest, że Forum to okazja do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w sektorze energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki pod hasłem "przemysł słoneczny innym przemysłom".

Specjalnymi gośćmi Forum będą:

  • Robin Welling - Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej, który uczestniczył również w ubiegłym roku w Forum;
  • Roger Hackstock - dyrektor zarządzający AustriaSolar - firmy, która po raz pierwszy w Europie w 2001 r. zorganizowała Europejskie Słoneczne Dni;
  • Jan Erik Nielsen - sekretarz Solar Key Network z firmy PlanEnergi.

Podczas Forum zostanie przedstawiony rynek kolektorów słonecznych w Polsce (najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych corocznie przez IEO, trendy, kierunki rozwoju) oraz rynek kolektorów słonecznych w UE (zbiorcze statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w UE prowadzone przez ESTIF, instrumenty wsparcia zielonego ciepła w nowej ustawie dot. OZE).

W trakcie Forum przedstawione będzie m.in.:

  • kampanie informacyjne i marketingowe jako instrumenty wsparcia sektora energetyki słonecznej: podsumowanie pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni www.slonecznedni.pl (kampania odbędzie się w pierwszej połowie maja - więcej informacji tutaj);
  • wnioski i podsumowanie rocznej działalności programu kredytów z dotacją na budowę instalacji kolektorów słonecznych NFOŚiGW;
  • energetyka słoneczna w zastosowaniach przemysłowych: systemy magazynowania energii w instalacjach słonecznych termicznych, zarządzania energią i inteligentne sieci.

Końcowym elementem IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie panel dyskusyjny, którego głównymi tematami będą:

  • potrzeby inwestorów i nowe możliwości wsparcia finansowego dla sektora kolektorów słonecznych;
  • nowe technologie i rynki dla kolektorów słonecznych.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, NFOŚiGW, Związku Banków Polskich, PKPP Lewiatan, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Panelu Słonecznego, Związku Powiatów Polskich. Więcej informacji dotyczących Forum oraz rejestracja na stronie ieo.pl.

źródło i zdjęcie: ieo.pl/solarforum

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT