Szkolenie "Efektywność energetyczna. Białe certyfikaty jako wsparcie dla osiągania celów"

7 czerwca br. w Warszawie odbędzie się szkolenie "Efektywność energetyczna. Białe certyfikaty jako wsparcie dla osiągania celów". Wydarzenie związane jest z ustawą o efektywności energetycznej uchwaloną przez sejm 4 marca br.

Szkolenie "Efektywność energetyczna. Białe certyfikaty jako wsparcie dla osiągania celów"

Celem ustawy o efektywności energetycznej jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii wymaganych na podstawie dyrektywy.

Białe certyfikaty będą wydawane za działania prowadzone w trzech obszarach:

 • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych / zwiększenie sprawności wytwarzania energii
 • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Białe certyfikaty będzie można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej i technicznej. Będą one wyłaniane w drodze przetargu organizowanego przez Prezesa URE. Szkolenie "Efektywność energetyczna..." będzie znakomitą okazją do zapoznania się z zapisami ustawy jak również z praktykami dotyczącymi białych certyfikatów w innych krajach.

Do celów szkolenia należy:

 • przedstawienie głównych założeń ustawy o efektywności energetycznej;
 • przedstawienie mechanizmu białych certyfikatów jako wsparcia dla osiągania celów;
 • omówienie kierunków i zasad funkcjonowania systemu;
 • przedstawienie zakresu obowiązków przedsiębiorstw oraz systemu sankcji i kar pieniężnych za brak realizacji przedsięwzięć energooszczędnych;
 • zapoznanie uczestników z możliwościami finansowania inwestycji energooszczędnych.

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej w tym:

 • Elektrowni
 • Elektrociepłowni
 • Ciepłowni
 • Przedsiębiorstw energetycznych
 • Przemysłu.

Szkolenie "Efektywność energetyczna. Białe certyfikaty jako wsparcie dla osiągania celów" obędzie się w Warszawie 7 czerwca br. w Centrum Bankowo-Biurowym KASKADA.

źródło i zdjęcie: scc.com.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT