Dotacje do kolektorów słonecznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze z sześcioma bankami umowy dotyczące przyznania środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Dotacje do kolektorów słonecznych

Umowy o współpracy i przyznanie limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych podpisane będą na lata 2010-2012. NFOŚiGW na ten cel przeznaczył łącznie 138,1 mln zł.

Dotacje do kolektorów słonecznych wynoszą 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT