Program dotacji na zakup i montaż kolektorów także na Mazowszu

WFOŚiGW ogłosił, że jest w stanie dofinansować zakup oraz montaż ponad 2 tys. m2 kolektorów słonecznych na Mazowszu. Dotacje na ten cel mają sięgać 45%, ale nie mogą być wyższe niż 15 tys. złotych.

Program dotacji na zakup i montaż kolektorów także na Mazowszu

Rusza program dotacji na zakup i montaż kolektorów także na Mazowszu ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył na dopłaty 2 mln zł.

Według wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej łącznie może zostać zamontowane ponad 2 tys. m2 kolektorów słonecznych. Daje to blisko 20% instalacji solarnych zamontowanych w ubiegłym roku na Mazowszu.

Osoby zainteresowane mogą się ubiegać o dotację na zakup i montaż kolektorów w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota dopłaty nie może przekroczyć 15 tys. złotych na jednego beneficjenta. W tym przypadku, ubieganie się o dotację odbywa się bez konieczności zaciągnięcia kredytu w banku.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które posiadają prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym lub, w przypadku nowobudowanego budynku mieszkalnego, prawomocne pozwolenie na budowę budynku, na którym mają być zainstalowane kolektory słoneczne. Uprawnione są także wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach mieszkalnych (wielorodzinnych).

Jednostkowy koszt kwalifikowany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni całkowitej kolektora nie może przekroczyć kwoty 2300 zł.

źródło: wnp.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE