Zakończenie modernizacji systemu kanalizacyjnego w Krakowie

Prawie 36 mln euro zainwestował Kraków w budowę i modernizację systemu kanalizacyjnego. Po pięciu latach od uzyskania unijnej dotacji w mieście zakończył się projekt, który dał miastu między innymi nowoczesny system kanalizacyjny pod Wawelem.

Zakończenie modernizacji systemu kanalizacyjnego w Krakowie

Kanalizacja miejska Krakowa to w sumie ponad 14 tysięcy kilometrów rur, a wiele z nich biegnie pod zabytkową częścią miasta. Sieć z uwagi na wiek, sięgający nawet 300 lat, oraz występujące uszkodzenia i nieszczelności wymagała w wielu miejscach renowacji. Miastu udało się w 2005 roku pozyskać unijną dotację na ten cel rzędu prawie 21,5 mln euro, co stanowiło 59% kosztów.

Prace modernizacyjne systemu kanalizacyjnego Krakowa zaczęły się w 2007 roku. Nad realizacją projektu czuwał PM Group, który wraz z firmami Ekocentrum oraz Pracownią Badawczo-Projektową "Ekosystem" tworzył zespół Inżyniera Kontraktu. "Naszą rolą było zarządzanie budową, nadzorowanie robót zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, polskim Prawem Budowlanym oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej" wylicza Adam Rak, koordynator projektu i ekspert ds. ochrony środowiska w PM Group.

Przystępując do renowacji starego systemu ściekowego Krakowa, projektanci i wykonawcy stanęli przed dużym wyzwaniem naprawy podziemnej instalacji bez rozkopywania Starego Miasta. Zdecydowano się na bezodkrywkowe metody budowy nowych kanalizacji i renowacji starych rurociągów. W ten sposób ograniczono uciążliwość prac remontowo-budowlanych dla środowiska, mieszkańców i turystów.

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Krakowie to także uporządkowanie kanalizacji poza centrum - w rejonie Borku Fałęckiego, co zapewniło poprawę jakości wody w Wildze i odcięło dopływ wód powierzchniowych z tego rejonu do oczyszczalni ścieków. "Co ważne, powstała też możliwość skanalizowania części osiedla, która do chwili obecnej nie posiada systemu kanalizacyjnego" podkreśla Adam Rak.

Budowa kolektora odciążającego w Nowej Hucie poprawiła z kolei funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego w tej dzielnicy. "Mówiąc wprost, na tym terenie nie będą się już dawać we znaki fetory pochodzące z nadmiaru ścieków, które wylewano w przeszłości na łąki podczas opadów deszczu" wyjaśnia ekspert PM Group.

Nowy system kanalizacji sanitarnej powstał z kolei w dzielnicy XVII Nowa Huta. Dzięki inwestycji do sieci podłączy się około 7 tysięcy mieszkańców Krakowa oraz 8 tysięcy ludzi z sąsiedniej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

źródło i zdjęcie: profitcomms.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE