Mieszkańcy nie mogą płacić za kanalizację

Jak pokazuje decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, gmina nie może nakładać opłat za wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Ostatnio sprawa dotycząca nielegalnie pobieranych opłat, trafiła pod obrady NSA. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej to jednak ustawowy obowiązek gminy.

Mieszkańcy nie mogą płacić za kanalizację

Jak podanie "Dziennik Gazeta Prawna", sprawa rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła rady gminy, która podjęła uchwałę, na mocy której osoby fizyczne oraz prawne miały zostać zobowiązane do poniesienia kosztów budowy kanalizacji na jej terenie w kwocie 1,5 tys zł. Jak się okazało mieszkańcy nie mogą płacić za kanalizację budowaną na terenie ich gminy.

Sąd uznał, że gmina nie miała podstaw prawnych, aby żądać pieniędzy na realizację własnego obowiązku ustawowego. Jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków nie jest dopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia zawartego w przepisach.

Ponadto sąd dodał, że z art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń kanalizacyjnych jedynie przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich za wzrost wartości nieruchomości - uzupełnia DGP.

źródło i zdjęcie: portalsamorzadowy.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT