Konferencja "Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji"

W dniach 12-14 kwietnia br. w miejscowości Cedzyna koło Kielc odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Konferencja "Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji"

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji" INSTAL-WOD-KAN 2011. Konferencja odbywa się w cyklu dwuletnim. Podczas jej trwania zostaną wręczone nagrody w ramach trzeciej edycji konkursu Eureka.

Statuetki zostaną wręczone w następujących kategoriach:

 • Innowacyjny produkt 2011 z zakresu instalacji wewnętrznych (za lata 2009-2010)

- w grupie materiały (np. nowe rozwiązania materiałowe lub konstrukcyjne instalacji wewnętrznych lub innych wyrobów)
- w grupie urządzenia (np. nowe rozwiązania armatury czerpalnej, regulacyjnej, ochronnej, pomiarowej i kontrolnej)

 • Innowacyjny produkt 2011 z zakresu sieci zewnętrznych (za lata 2009-2010)

- w grupie materiały (np. nowe rozwiązania materiałowe lub konstrukcyjne rur i kształtek, studzienek oraz wyrobów chemii budowlanej)
- w grupie urządzenia (np. nowe rozwiązania pomp, zasuw burzowych, hydrantów, przepustnic, zaworów, uzbrojenia pomiarowego, itp.)

 • Technologia roku 2011 (za lata 2009-2010)

- w zakresie uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków, tradycyjnej budowy sieci, wykonawstwa instalacji, technik diagnostyki, itp. związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną

Tematyka konferencji INSTAL-WOD-KAN 2011:

 • Problemy związane z projektowaniem i eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Urządzenia stosowane w sieciach zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych wodociągowych oraz kanalizacyjnych (uzbrojenie, armatura, itp.).
 • Urządzenia stosowane w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.
 • Nowoczesne i tradycyjne systemy sieciowe i instalacyjne.
 • Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne rur oraz budowli w sieciach i instalacjach wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Własności materiałów, w tym służących do uszczelniania rur i zbiorników wodociągowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • Sprzęt diagnostyczny, pomiarowy, BHP i badawczy, pojazdy specjalistyczne, sprzęt do czyszczenia sieci i instalacji.
 • Technologie budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami wykopowymi (deskowania, odwodnienia, zagęszczanie gruntu, itp.).
 • Stan techniczny sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Systemy drenażowe oraz systemy odwodnieniowe dróg i ulic.
 • Aspekty prawne i ekologiczne związane z projektowaniem, budową oraz eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

źródło i zdjęcie: wod-kan.tu.kielce.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT