Dofinansowanie projektu wod-kan dla "Nidzicy"

Ministerstwo Środowiska przekazało potwierdzenie przyznania dofinansowania na realizację projektu polegającego na zapewnieniu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000".

Dofinansowanie projektu wod-kan dla "Nidzicy"

Szacowany całkowity koszt realizowanego projektu wynosi 122,5 mln zł, a kwota dofinansowania projektu wod-kan dla "Nidzicy" z unijnych środków Funduszu Spójności to ponad 75 mln zł. Projekt obejmuje budowę 107 km kanalizacji sanitarnej i 66,5 km sieci wodociągowej oraz modernizację dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowości w Kazimierza Wielka i Szczurowa i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziekanowice.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji wod-kan jest Związek Międzygminny "Nidzica". Dofinansowanie projektu wod-kan dla "Nidzicy" pozwoli na zrealizowanie przedsięwzięcia na obszarze województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (powiat: brzeski, proszowicki, kazimierski, pińczowski, gminy: Szczurowa, Koszyce, Kazimierza Wielka, Działoszyce).

źródło i zdjęcie: portalsamorzadowy.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT