Zabrze wykorzystuje unijne fundusze na rozwój gospodarki wodno-ściekowej

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze była głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się na początku września br. w Zabrzu. W spotkaniu wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Zabrze wykorzystuje unijne fundusze na rozwój gospodarki wodno-ściekowej

Konferencja była okazją do podsumowania I etapu projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze", współfinansowanego z Funduszu Spójności. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 91 mln euro, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej - ponad 58 mln euro.

Projekt objął swym zasięgiem ponad 80% powierzchni miasta, aby kompleksowo uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w Zabrzu. W ramach przedsięwzięcia przebudowano łącznie około 113 km kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej, 12 km wodociągów przesyłowych oraz 86 km sieci wodociągowej rozdzielczej. Jego realizacja przewidywała także likwidację oczyszczalni ścieków (w dzielnicach: Rokitnica, Makoszowy i Grzybowice) z jednoczesnym przerzutem ścieków do zmodernizowanej w 2003 r. oczyszczalni w Mikulczycach oraz do nowo przebudowanej, Oczyszczalni Ścieków "Śródmieście".

Podczas spotkania zaprezentowano również informacje dotyczące II fazy zabrzańskiego projektu, który będzie finansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny (w tym weryfikację JASPERS), a w najbliższym czasie przewidywane jest podpisanie umowy o dofinansowanie.

Planowany koszt całkowity projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - etap II" wynosi 325 mln zł, a planowana kwota dofinansowania 195 mln zł. Jego realizacja pozwoli na wybudowane m.in. około 46 km sieci kanalizacji sanitarnej i 45 km kanalizacji deszczowej. Przewidywana jest także modernizacja oczyszczalni ścieków oraz istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planowany termin zakończenia realizacji tej zielonej inwestycji to kwiecień 2014 r., a rozliczenie projektu - kwiecień 2015 r.

Podsumowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" w liczbach:

- lokalizacja projektu: Gmina Zabrze;
- liczba mieszkańców objętych projektem: 192 000;
- data decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania: 21.12.2004;
- zmodyfikowana data decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania: 04.11.2009;
- data (planowana) zakończenia inwestycji: 31.12.2010;
- wnioskodawca: Gmina Zabrze;
- całkowita wartość projektu: 91 020 696 euro;
- koszt kwalifikowany projektu: 89 672 847 euro;
- dofinansowanie z Funduszu Spójności: 58 287 351 euro;
- udział procentowy Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych projektu: 65%.

źródło i zdjęcie: mos.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT