Hydrobudowa zbuduje układ przesyłowy ścieków w Warszawie

Została właśnie podpisana umowa z warszawskim MPWiK na wykonanie kolejnego etapu budowy kolektorów przesyłowych do oczyszczalni Czajka w Warszawie, w tym tunelu pod Wisłą.

Hydrobudowa zbuduje układ przesyłowy ścieków w Warszawie

Zadanie wykona konsorcjum, na czele którego stanęło Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro, spółka zależna Hydrobudowy Polska. Partnerami PRG Metro przy realizacji tego kontraktu są: Hydrobudowa Polska, Hydrobudowa 9 (także z grupy HBP) oraz Infra.

Zawarta umowa dotyczy ostatniego etapu budowy układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Pierwszy etap tej inwestycji, o wartości 52,8 mln euro, obejmujący budowę niemal 6 km kolektorów po prawej stronie Wisły, jest obecnie realizowany przez Hydrobudowę 9, PRG Metro i KWG.

Nowy kontrakt obejmuje między innymi budowę 1,4-kilometrowego tunelu pod Wisłą, około 10 metrów pod dnem rzeki. Obudowa tunelu zostanie wykonana z tubingów żelbetowych przy wykorzystaniu nowoczesnej, zmechanizowanej tarczy TBM. Średnica zewnętrzna tunelu będzie mieć ponad 5 metrów. Konsorcjum ma czas na zrealizowanie umowy do końca 2011 r.

Wykonanie układu przesyłowego oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Czajka umożliwi oczyszczanie ścieków z centralnej i północnej części Warszawy oraz sąsiadujących gmin. Dzięki realizacji przedsięwzięcia przepustowość oczyszczalni wzrośnie niemal dwukrotnie, a wszystkie ścieki powstające w mieście będą oczyszczone, co przyczyni się do znaczącej poprawy jakości wody w Wiśle.

źródło i zdjęcie: hbp-sa.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT