Trwają prace nad muzeum obrazującym dzieje dostarczania i odprowadzania ścieków

Ta bydgoska inwestycja powstaje dzięki wsparciu unijnych funduszy. Będzie to pierwsze w Polsce centrum muzealno - edukacyjne w pełni obrazujące historię i dzieje dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Trwają prace nad muzeum obrazującym dzieje dostarczania i odprowadzania ścieków

Już na początku 2012 r. będzie można podziwiać w zabytkowych budynkach MWiK w Bydgoszczy m. in. wygląd i sposób działania łaźni i toalet greckich w Efezie oraz rzymskich w Pompejach. Zwiedzający zostaną zaproszeni do filmowo - animacyjnej podróż po sieciach wodociągowo - kanalizacyjnych, podczas której, będą mogli zapoznać się ze wszystkimi współczesnymi procesami technologicznymi związanymi z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków.

Naturalnie nie zabraknie również elementów dokumentujących dzieje oraz historię wodociągów i kanalizacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy. Podczas zwiedzania będziemy mogli zobaczyć jak średniowieczni rurmistrzem budowali sieci wodociągowe, jak je konserwowali i w końcu na jakich zasadach mieszkańcy grodów mogli korzystać z wody rozprowadzanej przez dębowe i gliniane wodociągi.

Dzięki najnowszej technice multimedialnej zwiedzający muzeum obrazującym dzieje dostarczania i odprowadzania ścieków, będą mogli "znaleźć się" w najstarszej zachowanej studni wodociągowej, a także przejdą atrapą kanałów deszczowo - ściekowych, jakimi podczas powstania warszawskiego przemieszczano odziały wojskowe pomiędzy odizolowanymi przez hitlerowców dzielnicami miasta.

źródło i zdjęcie: mwik.bydgoszcz.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT