0,5 mld zł wsparcia dla projektów modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych

557,6 mln zł dostaną 32 projekty modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych wyłonione w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie będzie pochodzić z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

0,5 mld zł wsparcia dla projektów modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych

Blisko 1/3 wybranych przez NFOŚiGW projektów dotyczy modernizacji i przebudowy sieci elektroenergetycznych. Pozostałe to projekty sieci ciepłowniczych i węzłów ciepła.

Najwyższe kwoty dofinansowania spośród 0,5 mld zł wsparcia dla projektów modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych mają dotrzeć do Zielonej Góry (38,8 mln zł),  Szczecina (36,3 mln zł) oraz do Gdyni (34,7 mln zł). Będą to środki przeznaczone na modernizację sieci ciepłowniczych i trafią one do odpowiednich operatorów sieci.

Projekt dla Koszalina zakłada wymianę 10,3 km sieci i modernizację 7 węzłów ciepłowniczych. W wyniku prac poprawi się funkcjonowanie sieci i zmniejszone zostaną straty przesyłowe. Dzięki temu miasto może zaoszczędzić rocznie 3,4 MWh energii cieplnej, co oznacza, że roczna emisja CO2 zmniejszy się o blisko 4 tys ton. Całkowity koszt koszalińskiego projektu - to 26,4 mln zł - połowa to koszty kwalifikowane, a dofinansowanie wynosi 11,2 mln zł.

Te inwestycje to kolejny etap modernizacji sieci o długości 105 km w Koszalinie. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2006 r. i potrwa do połowy 2015 r. - podała prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie Grażyna Bielawska-Cieśla. Podkreśliła, że modernizacja nie będzie rodzić kosztów dla mieszkańców w postaci podwyżek cen ciepła.

Całkowity koszt projektów modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych z listy podstawowej to blisko 2 mld zł.

źródło: PAP
zdjęcie: wyborcza.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT