Kolejny etap przebudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie

Kolejnym etapem przebudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie jest modernizacja jej podziemnego fragmentu. Jej wymiana przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i poprawy czystości powietrza. Łączna wartość prac została wyceniona na ponad 45 mln zł.

Kolejny etap przebudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie

Projekt pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin" obejmuje 26 zadań i zakłada modernizację sieci ciepłowniczych o długości ponad 22 km. Inwestycja o łącznej wartości 47 mln zł jest jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez LPEC poprzez ograniczenie strat ciepła na sieciach podczas procesu dystrybucji. Przebudowę sieci ciepłowniczej na terenie Lublina rozpoczęto w czerwcu 2009 r., a jego zakończenie jest planowane na koniec 2013 r.

Najważniejszym zadaniem jest wymiana istniejących wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych kanałowych na sieci preizolowane o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. Wymianą objęte są głównie osiedla mieszkalne. Dotychczas zakończono realizację siedmiu z dwudziestu sześciu zaplanowanych zadań, a dwa kolejne są w trakcie realizacji.

Efektem realizacji tego przedsięwzięcia będzie poprawa wydajności energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego poprzez zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Dla odbiorców ciepła systemowego z LPEC to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa oraz pewność, że ciepło będzie dostarczane niezależnie od pory roku. Ponadto poprawi się jakość powietrza w mieście oraz będzie większa dostępność najtańszego obecnie źródła ciepła zaliczanego do energii konwencjonalnej. Dodatkowo projekt zakłada obniżenie strat wody zdemineralizowanej, mniejszą awaryjność sieci ciepłowniczych oraz kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Ponadto zrealizowane zostaną dodatkowe cele rzeczowe i ekologiczne, tj.:

  • obniżenie strat wody zdemineralizowanej,
  • obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorców),
  • poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców,
  • ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
  • poprawa stanu powietrza w mieście (obniżenie emisji na źródłach ciepła).

Za sprawą przebudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie ilość zaoszczędzonej energii wyniesie 12552,49 MWh/rok, uniknie się także emisji CO2 na poziomie 8,11 tys. ton rocznie.

źródło: lpec.pl
zdjęcie: rynekinfrastruktury.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT