Skanska zmodernizuje kanalizację sanitarną

Skanska zmodernizuje kanalizację sanitarną w Skarżysku-Kościelnym. W ramach kontraktu powstanie kanalizacja o łącznej długości blisko 40 km. Prace modernizacyjne są częścią projektu obejmującego całkowitą przebudowę istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Skarżysko–Kamienna.

Skanska zmodernizuje kanalizację sanitarną

Prace w ramach modernizacji kanalizacji sanitarnej, wykonane zostaną na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej. Wartość inwestycji wynosi 16,2 mln brutto, a termin realizacji 30 miesięcy. Kontrakt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej.

Kontrakt został podzielony na trzy etapy. Skanska wykona roboty budowlane związane z budową rurociągów do usuwania ścieków w miejscowościach: Skarżysko-Kościelne I, Świerczek, Grzybowa Góra, Skarżysko-Kościelne II oraz na osiedlach: Łyżwy, Usłów i Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej. W czasie trwania kontraktu zbudowania zostanie kanalizację sanitarną o łącznej długości przeszło 39 km, w tym 31 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 8 km kanalizacji tłocznej oraz 14 przepompowni ścieków.

"Zrealizujemy na tym terenie kolejną inwestycję związaną z modernizacją istniejącej kanalizacji sanitarnej" mówi Robert Wulw menadżer projektu, Skanska. "Do tej pory wykonaliśmy m.in. kanalizację sanitarną w gminie Mirzec, a aktualnie prowadzimy prace modernizacyjne na dwóch osiedlach Skarżyska Kamiennej: Pogorzałe i Książęce" dodaje Rober Wulw.

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w budowie sieci wodociągowych. Wykonała także prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej w Tarnobrzegu.

Skanska od wielu lat realizuje projekty na terenie województwa świętokrzyskiego - m.in.: projekt pn. rozwój Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W powiecie starachowickim firma zrealizowała kanalizację sanitarną w gminie Mirzec.

Aktualnie Skanska realizuje kanalizację sanitarną w Skarżysku-Kamiennej oraz przebudowuje oczyszczalnie ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim i Skarżysku-Kamiennej.

źródło i zdjęcie: skanska.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT