Zakończono inwestycję wod-kan w Siedlcach

Siedleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło budowę kolektorów zastępujących rów "Strzała". Była to największa inwestycja w historii Siedlec i kosztowała 7,5 mln zł. Dzięki niej ograniczony zostanie zrzut ścieków do Liwca, a także wyeliminowana zostanie emisja odorów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zakończono inwestycję wod-kan w Siedlcach

Projekt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce" był współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawcą inwestycji wod-kan w Siedlcach była Inżynieria Rzeszów SA i zakończyła je na miesiąc przed planowanym terminem. "To zadanie to tylko część największej w dziejach Siedlec inwestycji komunalnej, jaką jest rozbudowa oczyszczalni i modernizacja systemu kanalizacyjnego. Samo przykrycie rowu „Strzała" nie było z punktu widzenia naszego przedsiębiorstwa zadaniem opłacalnym, ale z punktu widzenia mieszkańców Siedlec, ich komfortu życia na pewno koniecznym. Przykrycie rowu pozwoliło uwolnić cenne tereny inwestycyjne, dlatego przy realizacji zadania mieliśmy przychylność okolicznych właścicieli działek, za co im serdecznie dziękuję" powiedział prezes PWiK Adam Jonczyk.

W ramach wykonanej inwestycji zlikwidowano odkryty rów odpływowy o długości 1120 m poprzez ułożenie dwóch nitek kolektorów o średnicy 1800 i 2000 mm. Przebudowano ujęcie ścieków kierowanych do oczyszczenia, wybudowano także piaskowni z separatorem, przepompownię ścieków i trzy zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 6100 m3.

"Wszystkie inwestycje komunalne w naszym mieście cieszą" powiedział prezydent Wojciech Kudelski. "Są fundamentem pod dalszy rozwój Siedlec. Realizowany obecnie projekt, dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spowoduje, że Siedlce będą spełniać wszystkie, nawet najostrzejsze normy w zakresie ochrony środowiska".

Zakończenie inwestycji wod-kan w Siedlcach pozwoli na wyeliminowanie uciążliwości związanych z dotychczasową eksploatacją odkrytego odprowadzalnika. Do tej pory trafiała tu mieszanina ścieków opadowych i komunalnych z miasta, część z nich przedostawała się bezpośrednio do rzeki Liwiec. Teraz wszystkie kolektorami zostały skierowane do oczyszczalni ścieków.

Ujęcie ścieków w kolektory zmniejszy także negatywne oddziaływanie na środowisko - grunt i wody podziemne oraz wyeliminuje emisję gazów i zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

źródło i zdjęcie: samorzad.pap.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT