Milionowe inwestycje wodociągowe w Koszalinie

W zeszłym tygodniu miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego inwestycji wodociągowej w Koszalinie. Tamtejsza Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja rozpoczyna właśnie wartą ponad 36 mil zł. budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów pościekowych. Jest to druga tego typu inwestycja w Polsce - pierwsza powstała w Radomiu.

Milionowe inwestycje wodociągowe w Koszalinie

Milionowe inwestycje wodociągowe w Koszalinie pozwolą na budowę zakładu, który będzie w stanie przetworzyć 16 tys. ton płynnych odpadów pościekowych na suchy granulat charakteryzujący się kalorycznością zbliżoną do węgla brunatnego. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2012 r.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński powiedział, że dzięki tej inwestycji Koszalin będzie "o rok do przodu, jeśli chodzi o unijne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, bo w 2013 r. zacznie obowiązywać zakaz składowania tego rodzaju osadów pościekowych."

Prezes wodociągów Janusz Łodziewski wyjaśnił, że granulat powstały w wyniku osuszania odpadów spółka będzie mogła sprzedawać przemysłowi, jako surowiec energetyczny. Granulat jest wykorzystywany przy produkcji cementu, w elektrociepłowniach i w spalarniach odpadów, gdzie służy do podtrzymywania palenisk.

Łodziewski dodał, że dotychczas odpady były odwodniane w 22-25 proc. i potem sprzedawano je rolnikom, jako nawóz, jednak ten rynek się kurczy i dlatego spółka zdecydowała się na budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów pościekowych, dzięki czemu uzyska możliwość wytwarzania całkowicie nowego surowca.

Budowa instalacji jest drugim etapem projektu "Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie osadów pościekowych-budowa węzła utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie." W pierwszym etapem wybudowano w zeszłym roku za 3,8 mln zł halę magazynową na osady o powierzchni ponad 5 tys m2.

Odpady będą suszone w temperaturze 130 - 150oC na dwóch nowoczesnych dehydratorach elektroosmotycznych, które wykorzystując zjawisko przepływu ładunków elektrycznych między elektrodami doprowadzą do oddzielenia cząsteczek wody od osadu.

Instalacja termicznego przetwarzania odpadów jest warta 36,2 mln. Buduje ją wybrane w przetargu konsorcjum dwóch koszalińskich firm: Infrabudu oraz spółki EkoWodrol. Inwestycja jest finansowana z wynoszącej 21,8 mln zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pieniędzy spółki.

Instalacja jest wnoszona na terenie oczyszczalni ścieków w Jamnie.

źródło: PAP
zdjęcie: szczecin.onet.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE