Wodociągi Toruńskie mają odnowiony certyfikat ISO

Audyt re-certyfikacyjny ISO w toruńskich wodociągach, przeprowadzili audytorzy z jednostki certyfikującej SGS Polska Sp. z o.o. sprawdzając zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wdrożonego w Spółce na zgodność z wytycznymi norm: ISO 9001:2008 i 14001:2004.

Wodociągi Toruńskie mają odnowiony certyfikat ISO

Pod koniec lutego 2012 r. w Wodociągach Toruńskich odbył się audyt re-certyfikacyjny, którego celem było sprawdzenie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wdrożonego w Spółce z wytycznymi norm: ISO 9001:2008 i 14001:2004.

W wyniku tego audytu, potwierdzona została zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami norm ISO, czego potwierdzeniem będą nowe certyfikaty z 3-letnim okresem ważności (marzec 2012 - marzec 2015).

Otrzymanie certyfikatów jest dowodem skuteczności i zgodności ustanowionego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO.

Zakres działalności spółki toruńskich wodociągów objęty certyfikacją to:

  • produkcja i dostarczanie wody,
  • odbiór ścieków wraz z działalnością oczyszczalni ścieków miejskich,
  • wykonawstwo sieci i przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Certyfikaty ISO stanowią znaną na całym świecie markę potwierdzającą jakość proponowanych przez firmy usług. Certyfikaty otrzymane przez Wodociągi Toruńskie to gwarancja dla klientów, że spółka dba o jakość produktów i usług oraz działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Więcej informacji nt. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wdrożonego w Spółce można znaleźć tutaj

źródło i zdjęcie: wodociagi.torun.com.pl

Audit przeprowadzili auditorzy z jednostki certyfikującej SGS Polska Sp. z o.o. (SGS Systems & Services Certification) sprawdzając zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wdrożonego w Spółce na zgodność z wytycznymi norm: ISO 9001:2008 i 14001:2004.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT